Leta i den här bloggen

onsdag 15 maj 2013

Streetsmart försvarspaket!

Streetsmart försvarspaket, ett billigt och effektivt försvarspaket för sena nätter och ensamma promenader i otrygga miljöer!

självförsvar 


Paketet består av:

*Taktisk penna från Guardior Sweden av mycket hög kvalité med glaskross. Pennan är urfräst i ett stycke starkt aluminium och ligger utmärkt i handen. Används för effektiv räddning exempel i bilen och vid olyckor och för självförsvar (som en kobutan) samt skriva med.

*Skyddshandskar av hög kvalité. Handskarna är av slittåligt och kraftigt läder och har knogskydd för knogarna och fingrarna, detta för att motstå slag och skador.
Skyddet för knogarna och fingrarna är fyllda med kvartssand vilket ger ett utmärkt skydd mot slag och dylikt samt en stabil och tung vikt till handskarna.

*TIW 40ml licensfritt försvarsspray. Fakta om TIW sprayen:
-Kraftfull stråle som når upp till 4 meter.
-Strålen är ej känslig för vind.
-Underlättar identifiering av angriparen.
-Röd gel färgar och förblindar i ögonen.
-Flip Top avfyringsmekanism (som på polisens pepparspray)
-Litet (8x3,5 cm), lätt och enkelt att använda.
-Hållbarhetsdatum står på undersidan (cirka 3 år).
-Hölster som gör sprayet enkelt att bära kan köpas av oss.
-Endast för nödvärnssituationer. Svensk manual medföljer på burken.

*Juridisk information:
Om man vid ett angrepp agerar fysiskt mot en angripare för att skydda sig själv eller sina ägodelar så kan man ofta bli frikänd eftersom man agerat i nödvärn. Nödvärn är den term som används i den svenska juridiken då man får använda sig av självförsvar.

Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger:
  1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
  2. Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
  3. Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
  4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Inga kommentarer: